TUKEA EROON

Mitä erossa tulisi huomioida?

Yhden vanhemman perheiden liitto järjestää monenlaista apua, tukea ja tietoa erotilanteessa eläville.

Tietoa ja tukea erotilanteeseen

YVPL:n sivulta saat vastaukset moniin eroon, huoltajuuteen ja elatukseen liittyviin kysymyksiin.

Lue lisätietoa erosta

  • Mitä erossa tapahtuu ja miten sitä haetaan?
  • Kumman luokse lapsi jää asumaan?
  • Yhteishuolto, yksinhuolto, etähuoltaja, lähihuoltaja – mitä nämä tarkoittavat?
  • Miten lapsen tapaamiset vanhempien kanssa järjestetään?
  • Mitä tehdä, jos elatusapua ei makseta?
  • Työn ja perheen yhteensovittaminen
  • Elatusavun Indeksikorotukset
  • Miten lapsen elatus turvataan?
 

Lue lisätietoa erosta

Neuvontapalvelut erotilanteeseen

Eroinfo puhelin

Haluatko keskustella siitä, kuinka lapsen elatusapu lasketaan, lapsen asuminen, huolto ja tapaamiset muualla asuvan vanhempansa kanssa järjestetään eron jälkeen? 

Voit soittaa anonyymisti EROINFO-numeroon: 020 774 9800*
* Tarkasta ajantasainen päivystysaika ja puhelun hinnat YVPL:n sivulta.

 

APUA EROON – chat

Kysy maksutta ja anonyymisti maanantaisin klo 9-10.
https://apuaeroon.fi

 

HYVÄ KYSYMYS – Väestöliiton verkkopalvelu 

Kysy lapsen huollon, tapaamisten ja elatuksen järjestämisestä maanantaisin klo 10-11.
Väestöliiton Hyvä kysymys -verkkopalvelu 

Lue lisätietoa erosta

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry kuuluu jäsenjärjestönä Yhden Vanhemman Perheiden Liittoon (YVPL ry). Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa.  

Liiton kautta yhden vanhemmat perheet voivat saada tietoa ja tukea erosta selviytymiseen, saada vertaistukea aikuisille ja lapsille, hakea tuettuja lomia sekä paljon muuta.